Медитация за Женските цикли “Четирите сезона”

Тази медитация ни свързва с нашата циклична природа и ни помага да я осъзнаем по един нов начин и да отдадем необходимата почит и любов на тялото си във всеки момент от месеца.

Подходяща е за всяка жена, която иска да види и изживее женските цикли не като проклятие, а като истинска благословия.