Медитация  за активиране на  Сексуалната Енергия

Във всяко човешко тяло съществува потенциален кръговрат, който уравновесява енергията и я канализира, така че да служи на нашето духовно израстване.

Без упражнения този кръговрат остава незавършен, а енергията – дисбалансирана.

Тази нео-тантрична практика ни учи как да активираме и задвижваме своята сексуална енергия, така че да я уползотворяваме максимално вместо да я разхищаваме, както сме свикнали до сега.